Wat betekent SCM keurmerk?

De Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging is een onafhankelijke stichting die inbraak –en diefstal beveiligingsoplossingen voor mobiele objecten (voertuigen, vaartuigen) test en eventueel voorziet van certificering. De certificering is onder te verdelen in 2 categorieën: 1). Klasse Standaard *
 • Beveiligingsoplossingen gericht op de gelegenheidsdief
 • Minimum 3 minuten weerstand bieden aan handgereedschap dat makkelijk op het lichaam verborgen kan worden.
2) Klasse Zwaar ** De sloten door Containerslot.net geleverd voldoen aan deze eisen indien er SCM goedgekeurd bij staat.
 • Beveiligingsoplossingen gericht op professionele diefstal
 • Minimum 5 minuten weerstand bieden tijdens gebruik met zwaardere gereedschappen.
Technische eisen Dee sloten moeten aan een aantal technische voorwaarden voldoen voordat SCM ze inneemt voor keuring. Zoals:
 • De containersloten moeten een uniek slotnummer of productiecode hebben.
 • Sleutels moeten een blijvend leesbare identificatie hebben (bijvoorbeeld een merknaam)
 • Het sleutelnummer moet op de sleutel vermeld zijn of aan de sleutel bevestigd zijn met een label. In het 2e geval dient de toelatingshouder te voorzien in een manier om het sleutelnummer na te gaan bij overleggen van de sleutel
 • Er mag geen karakteristieke relatie zijn tussen slotnummer en sleutelnummer
 • Aanlevering bij containersloten mag met max. 3 identieke sleutels
 • Originele reservesleutels moeten in Nederland lokaal worden gemaakt en geleverd na opgaaf van het sleutelnummer
 • Als fabrikant of diens vertegenwoordiger nieuwe of extra sleutels moet leveren, doen ze dit enkel na ontvangst bewijs van eigendom (sleutelkaart, garantiebewijs) Fabrikant of vertegenwoordiger bewaren gegevens over verstrekte sleutels minimum 3 jaar
 • Nabestelde originele sleutels moeten voorzien zijn van een blijvend leesbare ‘C’ (copy) of ‘D’ (duplicate)
 • Per sleutelprofiel moeten er minstens 5000 verschillende combinaties mogelijk zijn
 • Het ontwerp van het sluitmechanisme moet gebruik van andere openingswijzen buiten de originele sleutel uitsluiten
 • Levering van moedersleutels is niet toegestaan
 • Als een slot aan deze technische eisen voldoet ondergaat het de praktijk test

Praktijk Test

Naast de technische eisen voor het certificaat worden de containersloten ook in de praktijk getest. Hiervoor zijn meerdere sloten van het zelfde type gebruik om realistisch beeld te creëren. De praktijk test bestaat uit 12 onderwerpen/testen. De eerste vier worden getest aan de hand van Europese normen. De praktijk test bestaat uit de volgende onderwerpen:

1. Corrosieproef Conform EN 1670 Grade 3 (Bestand tegen extreme tempraturen van -20/+80°C
2. Stoftest Conform ECE R16, par 7.6.3
3. Warmteproef Conform EU 95/56, par 5.2.2.2
4. Warmteproef met condenstest Conform EU 95/56, par 5.1.3
5. Vriestest Het slot krijgt een douche van 15 minuten en kan 1 uur uitlekken. Vervolgens ligt het slot voor 2 uur in -20 °C. Daarna dient het slot binnen 60 seconden geopend te kunnen worden
6. Valproef Het slot maakt een vrije val vanaf 1 meter op een betonnen ondergrond. Voor de losse sloten wordt dit 50x uitgevoerd en 5x voor het gehele product.
7. Duurtest Het slot moet minimaal 5.000 keer volledig geopend/gesloten worden en daarna nog functioneren
8. Kniptest Conform EN 1232 (80 kN)
9. Torsietest * 1 kNm
** 2 kNm
10. Trektest Product * 30 kN
** 60 kN
11. Aanvalstest * minimaal 180 seconden met gereedschap dat handzaam is en eenvoudig meegenomen kunnen worden zonder dat dit de aandacht trekt
** minimaal 300 seconden met breed aantal gereedschappen, met uitzondering van elektrisch gereedschap (mits oplaadbaar)
12. Trektest Stallingselementen * 30 kN
** 60 kN