Privacy Statement

Containerslot.net respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Cookies

De website van Containerslot.net plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Containerslot.net beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Containerslot.net na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Containerslot.net gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Containerslot.net website, voor zover het niet gaat om functionele cookies (cookies die nodig zijn om de website te laten werken):

1. Analytics

  • __utma (opslagperiode 2 jaar)
  • __utmb (opslagperiode sessie of maximaal 30 minuten)
  • __utmc (opslagperiode sessie)
  • __utmz (opslagperiode 6 maanden)

Doel: Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Containerslot.net inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Containerslot.net de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Containerslot.net kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Cookie keuze aanpassen?

Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen, dan kunt u dit doen via uw browser? Dit voorkomt dat nieuwe cookies worden geplaatst. Via de browser kunt u ook reeds geplaatste cookies verwijderen.

WIlt u juist cookies van Containerslot.net toestaan wanneer u dit nog niet heeft gedaan dan drukt u op Accepteren in de cookiemelding

Veiligheid

Containerslot.net heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.